Seniorenchortreffen SV, Kulturhaus Kyritz (30.08.2008)